Giới Thiệu

Ảnh của Tôi
Tel: 08 66548400 - Hotline: 0915168500, Fax: 08 38130310 - email: ktechco@gmail.com, Vietnam
Công Ty KTECH (Khang Khang) kinh doanh các mặt hàng Vật Liệu Đóng Gói - Thiết Bị Đóng Gói - Cung Cấp các giải pháp Đóng Gói toàn diện.

Dụng Cụ Cắt Băng Keo


Dụng cụ cầm tay để dán Băng Keo nhanh hơn, dễ dàng thao tác trong nhà máy xưởng. Chúng tôi cũng cung cấp máy dán băng keo dùng cho Công Nghiệp.

Mail cho chúng tôi